[website ontwerp] [website maken] []
[]
[]
[]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Foto's van Tusken Lytsen.

en waterdrieblad, verland.

veenpluis.....

  

moeraskartelblad.....

'Greide-ikker', vroeger in gebruik bij kuiterboertjes. Nu plas-drasachtig gebied met o.a. .....

  

en opslag van meidoorn.

  

els ....

  

braam .....

  

vlier .....

  

Overjarig riet met opslag van wilg .....

  

In het riet een broedende gans.

  

Smeerwortel.

  

Krabbescheer.

  

Waterdrieblad.

  

Blaasjeskruid, nog niet in bloei.

  

Nest van de meerkoet.

  

Bitterzoet, watermunt, varens, waterzuring, veenwortel e.d.

  

Slenk, nu nog bevaarbaar.

  

Links het eiland, riet met opslag.

  

Smalle doorgang met aan weerszijden riet.

  

klik op de foto's

Inventarisatie, 'Tusken Lytsen'.


Hier komt iets over de inventarisatie van 'Tusken Lytsen'
Bekijk alvast wat
foto's van 'Tusken Lytsen' en de hier broedende vogels.


Inmiddels zijn we om praktische redenen gestopt met de inventarisatie van 'Tusken Lytsen'
In 'Tusken Lytsen' broedende vogels:


blauwborst  foto: Nico van Lier


knobbelzwaan


merel


bosrietzanger


rietgors  foto: Adri de Groot


paapje  foto: Adri de Groot


koekoek


zwarte kraai  foto: Jeroen v.d. Zwan


baardmannetje  foto: Hans Hut


brandgans  foto: Plomp Digital Video


bruine kiekendief


winterkoning


kneu


meerkoet  foto: Leen van Doorn


fitis


waterral


slobeend


rietzanger


vink


kuifeend  foto: Tonny Buijs


sprinkhaanzanger


wilde eend  foto: Adri de Groot


fuut


kleine karekiet


nijlgans


kwartelkoning


buizerd
foto links: de knobbelzwaan.
 

sluiten