[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

klik op de foto's

Bouwtekeningen werden opgescharreld, een plek werd geregeld. In 1999 startte de bouw.Op 15 april 2000 onthulde het jongste lid van vogelwacht "Akkerwoude e.o.", de 3 jarige Karst Kooistra, de naam van het nest. Attie Haakma, zij verzon de naam 'It Koaikersnêst', mocht de kleine Karst even helpen.

Ooievaarsnest.

In 1956 werd door vogelwacht "Akkerwoude e.o." besloten een ooievaarsnest op te richten. een geschikte plek voor het nest werd gevonden bij Piet Venema n.l. boven op de nok van diens schuur, vlakbij de Hervormde Kerk in Akkerwoude.

Enkele jaren hebben ooievaars hier hun nest gemaakt. Er werden wel eieren gelegd, maar tot grote spijt zijn er nooit jongen groot gebracht. De oorzaak was vermoedelijk dat er toen al, door de mens teveel in de natuur was ingegrepen. De ooievaars verdwenen uit onze contreien. een geschikt leefgebied was er voor de ooievaars niet meer. Zodoende is ook het nest op de schuur bij P. Venema in de loop der tijd verdwenen.

Nadat de ooievaars, mede door de inzet van ooievaarsstations, steeds vaker weer in onze omgeving werden waargenomen en er weer een geschikte biotoop is ontstaan, waarin de ooievaars volgens ons weer kunnen leven, heeft vogelwacht "Akkerwoude e.o." in 1999 besloten weer een ooievaarsnest te gaan bouwen.

Nu is het afwachten of een paarttje ooievaars het nest zal uitkiezen, als favoriete plek, om hun nageslacht hier groot te brengen..


foto's


Sponsoren ooievaarsnest.

Onderstaande personen, bedrijven, verenigingen en instellingen hebben het middels een financiele bijdrage mogelijk gemaakt dat het ooievaarsnest gerealiseerd kon worden. (In willekeurige volgorde)

Stichting tot bevordering van culturele en sociale belangen in Dantumadeel e.o., Friesland Bank.
-
De Draei, bouwmaterialenhandel te Broeksterwoude,

Freerk Reitsma en Anne Woudstra.
-
Loonbedrijf Annema v.o.f., Broeksterwoude.
-
Notariskantoor Huizinga, Damwoude.
-
Bond van Friese Vogelbeschermingswachten.
-
Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude.
-
Rabobank Noordoost Friesland.
-
Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland.
-
Stimuleringspot NME, Gemeente Dantumadeel.
-
J.J. Uiterdijk, Dokkum.
-
Berend Visser, Broeksterwoude.
-
Mevr. De Hoop - Postma, Damwoude.
-
J. Broersma, Damwoude.
foto links: uiteindelijk is dit de bedoeling.
  

sluiten