[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Nestkastinventarisatie.


Onder invloed van de mens is voor holenbroeders de gelegenheid om te nestelen in sterke mate verhinderd. Er is steeds minder broedgelegenheid voor de holenbroeders voor handen, hierbij valt te denken aan dat moderne huizen en gebouwen steeds minder “geschikte” ruimtes bieden. Daarnaast is er steeds minder gelegenheid om te nestelen in oude bomen (natuurlijke holtes). De bossen in ons omgeving zijn nog relatief “jong” en bieden nog niet voldoende natuurlijke broedgelegenheid. Deze woningnood is deels op te vangen door het plaatsen van kunstmatige holten.


Ook bij u thuis kunt u de holenbroeders onderdak bieden. Observeer eerst welke vogels er bij of in uw tuin voorkomen, stem hier vervolgens het nestkastaanbod op aan.


Doelstelling:

Het verschaffen van nest-/broedgelegenheid aan tuinvogels en ander vogelsoorten en dan met name de holenbroeders).
Subdoel 1: Inzicht verkrijgen in o.a. de vogelstand, het gedrag en de biotoop van vogels.
Subdoel 2: Het overdragen van de kennis aan het publiek en zich daarmee bewust laten worden.


Methode:

Voor aanvang van het broedseizoen (maart), wordt een controle ronde uitgevoerd, om te zien of het nestkastenbestand nog intact is. Eventuele kapotte nestkasten worden gerepareerd of vervangen, bovendien worden de nestkasten schoon gemaakt. De nestkasten worden in de wintermaanden door de vogels intensief gebruikt als slaapplaats.

Tijdens het broedseizoen worden er elke week, of eens in de twee weken de nestkasten langsgelopen en genoteerd wat de bevindingen zijn per nestkast. Zo nemen vrijwilligers van de vogelwacht kleine groepjes kinderen mee om de inhoud van de nestkasten te controleren. Er zijn nog nooit aanwijzingen geweest, dat het controleren van de nestkasten (indien goed uitgevoerd) leidt tot het in de steek laten van het nest. Er zijn gevallen dat een nest verlaten wordt, echter dit heeft een andere oorzaak. Nadat de jongen de nestkast verlaten hebben en er geen vervolglegsel geproduceerd wordt, wordt het nest verwijderd. Hiermee wordt de gelegenheid geboden voor een nieuw paartje om een broedpoging te starten in de nestkasten. Oude nesten zijn immers vaak een broedhaard voor vlooien, teken en ander ongedierte.


Het plaatsen en het inventariseren van de nestkasten is van educatieve en wetenschappelijke aard zo worden de resultaten van deze inventarisatie o.a. verstrekt aan Staatsbosbeheer, de broedcommissie van de BFVW, het Sovon, het landelijke netwerk NESTKAST, en gepubliceerd in “Fjildpraet” het verenigingsblad van Vogelwacht Akkerwoude e.o.


Materiaal:

Afhankelijk van de plaats van de nestkast, grootte van de nestkast en de invliegopening kunnen er verschillende soorten in de nestkast verwacht worden. Echter de natuur, en dan met name de spechten hebben hier een eigen interpretatie over en vergroten in sommige gevallen de invliegopeningen of maken er nieuwe opening(en) bij in de nestkasten. Er zijn dan ook vele verschillende soorten nestkasten, en ook het materiaal waarvan ze worden gemaakt verschilt sterk. Er zijn exemplaren van o.a. hout, hout-beton, Tempex, Trespa en PVC. De voorkeur gaat uit naar exemplaren van hout, dit komt het dichtst bij de oorspronkelijke natuurlijke holtes. Het nadeel van deze nestkasten is dat dit type kasten veel meer onderhoud vergen dan kasten van plastic. Helemaal in het geval wanneer je met “agressieve” grote bonte spechten hebt te maken, welke de kasten voorzien van nieuwe gaten.

In het voorjaar van 2010 is de werkgroep als reactie hierop gestart met het vervaardigen van nestkasten uit restanten van PVC buis. In het verleden is hier eerder door geëxperimenteerd door S. Dijkstra en J. van Assen. De onderzoeksresultaten hiervan waren van dusdanig karakter, dat deze proef als geslaagd genoemd mocht worden. Deze nestkasten zijn ook redelijk bestand tegen de inbraakpogingen van de grote bonte spechten. Inmiddels zijn bijna alle nestkasten vervangen door exemplaren van PVC. In tegenstelling tot de eerdere nestkasten die altijd van hout werden gemaakt, werden deze nieuwe nestkasten gemaakt van pvc. Door gebruik te maken van plastic deksels, bodems en ophanglatten waren deze nestkasten snel te fabriceren en zijn tevens uiterst duurzaam te noemen. Er is een bouwtekening voor dit type nestkast gemaakt. Deze kunt u hier vinden. Door de hulp van leden, en het kosteloos beschikbaar stellen van betreffende materialen door de ondernemers, werd dit nieuwe type nestkast gefabriceerd. Onderstaande ondernemers sponsor(d)en de lopende nestkastprojecten:

  • Wavin Nederland
  • R.L.M. Benelux B.V. Driezum
  • WMR Rinsumageest B.V. Rinsumageast
  • Koninklijke Damstra installatietechniek Driezum
  • Bijlstra Installatiebedrijf Dokkum
  • Pranger - Rosier installaties Dokkum
  • Installatiebedrijf van der Hoop V.O.F Damwâld
  • Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
  • IJzerhandel Raadsma Dokkum
  • Oreel Hallum


Locaties:

Geastmerbosk

Vogelwacht Akkerwoude heeft sinds 1981 een nestkastenproject lopende in het Geastmerbosk. Dit is een ruilverkavelingbos, welke is aangeplant is in de 60-er jaren. Dit bos, met haar twee kleine poelen, begint al een echt volwassen bos te worden. Er zijn al een aantal keren de echte bosvogels, als de groene specht gesignaleerd. Ook de roofvogels hebben het bos inmiddels als verblijf gevonden (ransuil, sperwer). De bewoners van de nestkasten in het Geastmerbosk zijn hoofdzakelijk: de bonte vliegenvanger, koolmees, pimpelmees en de ringmus. Ook hier zijn door de jaren bijzondere broedgevallen geweest: zo heeft een grote bonte specht in 1989 en 1990 in een nestkast respectievelijk 2 en 5 jongen grootgebracht. De grote bonte specht loopt als een rode draad door de nestkastinventarisatie in dit bos, hoofdzakelijk om de eieren/jongen in de nestkasten “buit”te maken. Ook is er een eerste broedgeval gemeld in 2006 van een boomklever welke succesvol de jongen heeft grootgebracht in een nestkast. Het zijn niet alleen vogels die de nestkasten verkiezen als woning. Ook zijn er een paar keer vleermuizen zijn gevonden in de nestkasten. In reactie daarop zijn er ook een paar vleermuiskasten opgehangen.


Fermanjebosk

Het tweede nestkastenproject van Vogelwacht Akkerwoude is in het Fermanjebosk dit bos is in de 70-er jaren met dezelfde doelstelling aangeplant als het Geastmerbosk. In 1998 is in dit bos gestart met een nestkastenproject. Dit bos begint meer allure te krijgen, zo komt de boomkruiper er voor en  is de kleine bonte specht gesignaleerd, ook zijn grote broer de grote bonte specht is er actief. Ook in dit geval om de inhoud van de nestkasten “buit”te maken.  De hoofdbewoners in dit bos in de nestkasten zijn de kool- en de pimpelmees.. Het derde nestkastenproject van vogelwacht Akkerwoude is in het Botkepark. Hier zijn in 2005 nestkasten geplaatst. In dit park zijn de bewoners van de nestkasten de kool- en de pimpelmees, met in 2008 een eerste broedgeval van de ringmus.
Nestkastverslagen:  

                                                Interview afgenomen door Omrop Frysân

                                                

                                                Nestkasthistorie Geastmerbosk

                                                Vanaf 1998 is het Fermanjebosk toegevoegd,

                                                vanaf 2008 is ook het Botkepark aan de                                                 nestkasthistorie toegevoegd.


                                                Landelijk nestkastverslag 2018


                                                Landelijk nestkastverslag 2019


                                                Pimpelmees legt eieren als nooit tevoren.2019

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark


2018

Geastmerbosk


Fermamjebosk


Botkepark


2017

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark, niet ontvangen.


2016

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark                                             


2015

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark


2014

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark


2013

Geastmerbosk


Fermanjebosk


2012

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark


2011

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark2010

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark2009

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark2008

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark2007

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkepark2006

Geastmerbosk


Fermanjebosk


Botkeparkfoto links: het kauwtje.