[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Excursie 16+ leden, 2011.

Zaterdag 21 mei stond de excursie voor de 16+ leden van vogelwacht "Akkerwoude e.o." op het programma.
Om acht uur vertrokken 24 excursieleden gewapend met voedselpakketten, verrekijkers en telescopen vanuit Damwâld naar de provincie Overijssel.

Het startpunt deze dag is het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te Sint Jansklooster. Onderweg naar het bezoekerscentrum springt het pittoreske straatje met de historische veenwerkershuisjes in het oog. Om klokslag 10.00 uur vertrekken we met de fluisterboot 'De Aalscholver'. Voorafgaand van de ruim drie uur durende vaartocht, worden de deelnemers welkom geheten door de gids van natuurmonumenten dhr. R. Pieters.

Bij het begin van de excursie valt de kolonie zwarte sterns op, deze soort komt hier tot broeden op de door vrijwilligers aangelegde vlotjes.
Deze vlotjes waren al goed bezet. Het plaatsen van deze vlotjes is kritisch. Indien de vlotjes te vroeg geplaatst worden, worden deze door eenden gebruikt als pleisterplaats. De uitwerpselen van deze soorten maken deze vlotjes voor de zwarte stern ongeschikt als broedplaats. Het plaatsen van deze vlotjes gebeurt na aankomst van de andere langeafstandstrekker de visdief.
Bij binnenkomst van deze soort, verschijnt de zwarte stern doorgaans twee weken later.

Tijdens de vaartocht naar het dorpje Dwarsgracht wordt een kolonie kokmeeuwen gepasseerd, waarbij de gehele kolonie bij het passeren opvliegt. Door de deelnemers wordt opgemerkt, dat deze knapen heel wat “flatsen” laten vallen.
Tijdens de vaartocht wordt duidelijk dat een exoot als de nijlgans in dit gebied uitermate goed vertegenwoordigd is. De ganzen zijn hier sowieso goed vertegenwoordigd, zo worden de grauwe- , Canadese- en brandgans veel gespot, evenals aalscholver, visdief, fuut, meerkoet, tafeleend, rietgors, rietzanger en de snor.
Bij de overgangsgebieden, van ruige vegetatie naar bos, de zogenoemde bosranden wordt regelmatig een boompieper gesignaleerd.
Ook worden de buizerd, havik en bruine kiekendief vaak door ons gezien.

Halverwege onze vaartocht varen we door het idyllisch waterrijke dorpje Dwarsgracht. Opvallend is de vriendelijkheid van de dorpsbewoners, bij het zien van de onze fluisterboot. (Ook wordt hier een vrouwelijke imker op weg naar haar bijenkorfen waargeniomen.)
Aansluitend wordt de grote Otterskooi bezocht. Deze Otterskooi is gelegen in een bosrijke omgeving, waarbij echte bosvogels zoals de tuinfluiter, zwartkop, koekoek en de grote bonte specht zich vocaal laten gelden.
Ook worden de deelnemers door dhr. Pieters gewezen op de aanwezigheid van de boommarter. Bij aankomst bij de eendenkooi wordt door de gids, de werking van de kooi toegelicht.
Bij het verlaten van de eendenkooi wordt een goudvink geïnventariseerd.

Door dhr. Pieters worden een aantal typische moerasplanten (o.a. gele plomp) aan de deelnemers getoond. Op de terugreis naar het bezoekerscentrum, wordt een roerdomp in de vlucht gespot.
Het eerste deel van de excursie wordt omstreeks half 2 afgesloten. Dhr. Pieters wordt bedankt voor de goed verzorgde excursie, waarbij hij veel tijd voor de deelnemers nam en allen wees op de rijkdom van zowel de flora als fauna in dit gebied.

De reis vervolgt zich naar de Oostvaardersplassen, hier worden niet veel soorten geïnventariseerd. Dit zal ongetwijfeld te maken gehad hebben, met de drukte en de warmte in dit gebied. Tijdens dit rondje worden o.a. de volgende soorten gespot: spotvogel, aalscholver, nachtegaal, krooneend, matkop, meerkoet, fuut, kleine karekiet, en boomkruiper. Evenals afgelopen jaar wordt er na het zien van al deze rijkdom de inwendige mens bijgetankt bij het Polderhuis in Bant.
Vanaf hier gaat een ieder huiswaarts. Na een geslaagde excursiedag, waren de deelnemers acht uur terug in Damwâld.  

Jan Andries Wagenaar.


Zie het
fotoverslag.
foto links: de zwarte stern.

  

klik op de foto's

sluiten