[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Excursie 16+ leden, 2010.

Op 29 mei stond de jaarlijkse excursie voor de 16+ leden van vogelwacht Akkerwoude op het programma.
Om half 8 vertrokken 15 deelnemers gewapend met verrekijkers en telescopen vanuit Damwâld naar de provincie Flevoland, waarbij Harderbroek deze dag bezocht ging worden. Op het parkeerterrein nabij het Harderbroek werden we welkom geheten door een paartje witte kwikstaarten en uiteraard door boswachter dhr. Zwanenburg van Natuurmonumenten.

Het Harderbroek, is een uitgestrekt gebied met zogeheten “nieuwe natuur” en oude bossen gelegen aan de rand van de Flevopolder nabij Harderwijk. Naast het bos bestaat het terrein uit plassen, rietkragen en -velden, moeras- en weidegedeelten die afhankelijk van neerslag meer of minder drassig zijn.
Deze dag was het gebied goed begaanbaar voor de deelnemers, aangezien het waterpeil een aantal weken terug drastisch verlaagd was. Het Harderbroek is derhalve een gebied welke veel vogelsoorten aantrekt. Bij het begin van de excursie, zweven twee bruine kiekendieven vrouwen boven het gebied. verder trekt een graspieper de aandacht op zich door zijn karakteristieke zangvlucht uit te voeren, waarbij hij als een parachute naar beneden valt.

Het begin van de wandeling, aan de bosrand laten de koekoek, tuinfluiter, zwartkop, fitis, grasmus, en de winterkoning zich vocaal gelden. De enkeling die nog niet helemaal wakker was, was dit na dit concert geheel ontwaakt.
Een paartje grote bonte spechten laat zich zien in de zogenoemde “golf” vlucht. Bij het verlaten van de bosrand, op weg naar het kijkscherm welke centraal gelegen is in het gebied maakt dhr. Zwanenburg de deelnemers attent op het geluid van de snor en de baardman (ping, ping).
De rietgors en de rietzanger laten zich op weg naar het kijkscherm duidelijk zien en horen, het baardmannetje helaas niet.
De rietzanger laat zijn aanwezigheid duidelijk zien, door zijn dans boven het riet te vertonen. Aangekomen bij het kijkscherm wordt er een groot aantal waarnemingen gedaan waarvan hier voor velen onder de deelnemers als meest bijzondere: tafeleend, krooneend, kuifeend, slobeend, lepelaar, en de krakeend.

Op de terugreis wijst dhr. Zwanenburg op een roodborsttapuit, welke zich op het `bomenkerkhof` laat bewonderen. Op de terugreis wordt tevens een porseleinhoen vocaal geïnventariseerd, gezien het tijdstip op de dag een vreemde waarneming. De porseleinhoen laat zich normaliter enkel bij nacht horen.
Op de terugreis wordt tevens het baardmannetje gezien, evenals een jonge witte kwikstaart. Het eerste deel van de excursie wordt waardig afgesloten met een kneu en een zingende nachtegaal in de bosrand.

Dhr. Zwanenburg wordt bedankt voor de perfect verzorgde excursie, waarbij hij veel tijd voor de deelnemers nam en allen wees op de rijkdom van zowel de flora als fauna in dit gebied.

De reis vervolgt zich naar een bijzonder park, het natuurpark Lelystad. Onderweg naar dit park wordt er een tussenstop gemaakt bij een uitkijkpunt, welke door dhr. Zwanenburg werd geadviseerd. Op dit punt kan het gehele gebied in perspectief bekeken worden. Hier wordt nog een wit gesterne blauwborst gespot.
Wie door natuurpark Lelystad loopt, zal ogen en tijd tekortkomen om al het moois te bezichtigen. Echte aanraders in dit park zijn de prehistorische nederzetting, het eland en de otters.
Ook zijn in dit park zijn de nodige vogelsoorten geïnventariseerd waaronder de boomklever, grote bonte specht, braamsluiper, het dodaarsje, en de nachtegaal.

Onderweg naar huis wordt er na het zien van al deze rijkdom de inwendige mens bijgetankt bij Het Polderhuis in Bant. Over één ding waren we het allen eens, de thuisblijvers hebben wat gemist! Vanaf hier gaat een ieder tevreden huiswaarts.
Veel soorten gezien en gehoord deze dag, waaronder bij de dames zelfs kleine bonte mussen!
Na een zeer geslaagde excursiedag, met dito geslaagd weer waren de deelnemers omstreeks acht uur terug in Damwâld.

Jan Andries Wagenaar.

Zie het
fotoverslag.
foto links: de krooneend.

  

Tot slot, hier ook volop in bloei, de welriekende meidoorn.

  

Wie door natuurpark Lelystad loopt, zal ogen en tijd tekortkomen om al het moois te bezichtigen.

  

Echte aanraders in dit park zijn de prehistorische nederzetting, het eland en de otters.

  

De reis vervolgt zich naar een bijzonder park, het natuurpark Lelystad.

  

De groepsfoto.

  

Op de terugweg nog een overzicht van het Harderbroek.

  

De sleedoorn stond volop in bloei.

  

Dhr. Zwanenburg wees ons op de rijkdom van zowel de flora als fauna in dit gebied.

  

Hoor!! Het porseleinhoen.

  

Het Harderbroek, is een uitgestrekt gebied met zogeheten “nieuwe natuur” en oude bossen gelegen aan de rand van de Flevopolder nabij Harderwijk. Naast het bos bestaat het terrein uit plassen, rietkragen en -velden, moeras- en weidegedeelten die afhankelijk van neerslag meer of minder drassig zijn.

Langs de bosrand hoorden we de nachtegaal.

  

Het kijkscherm, waargenomen werden o.a. de tafelend, krooneend, kuifeend, slobeend, lepelaar en de krakeend.

  

Het bomenkerkhof, hier zagen we de roodborsttapuit.

  

Excursie 16+ leden naar het Harderbroek en natuurpark Lelystad.

klik op de foto's

Start van de excursie. Het Harderbroek, in beheer bij Natuurmonumenten.

  

sluiten