[website ontwerp] [website maken] []
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Jeugd.

Vogelwacht “Akkerwoude e.o.” telt ongeveer 35 jeugdleden. Dit grote aantal is niet verwonderlijk als je ziet wat er zoal wordt georganiseerd voor de jeugd tot 16 jaar. Ieder jaar is er een excursie naar een natuurgebied of iets dergelijks. In 2001, 2002 en 2003 zijn er vaar- en wandelexcursies gehouden in de Houtwielen onder Veenwouden. Iedere keer op een ander tijdstip van de dag. In 2001 gewoon in de middag, in 2002 's nachts tussen 23.00 en 01.00 uur en in 2003 's ochtends voor dag en dauw. Zo kan worden ervaren hoe verschillend de natuur op deze tijdstippen is en dat je 's nachts heel andere dieren ziet en vooral hoort dan overdag en dat er in de vroege ochtend een waar zangkoor van vogels te horen is.
In 2004 is een excursie naar de eendenkooi van Piaam gepland.
De jeugd wordt tijdens de excursies altijd door voldoende volwassenen begeleid.

Naast de excursies zijn er ook een tweetal nestkastenprojecten. Een in het Geastmerbosk en één in het Vermanjebosk. De nestkasten worden in het broedseizoen regelmatig bezocht. De resultaten worden geïnventariseerd. Kleine groepjes jeugd gaan dan mee.

Dit zijn twee voorbeelden van jaarlijks terug kerende activiteiten. Daarnaast wordt ook ingespeeld op activiteiten die door anderen in de omgeving worden georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld een braakbalpluisavond georganiseerd door NME-centrum de Klyster te Damwoude.

Op deze website zullen de nieuw te houden activiteiten bekend worden gemaakt. Alle jeugdleden krijgen ook persoonlijk bericht hiervan.

Voor vragen over jeugdactiviteiten of suggesties kan contact worden opgenomen met de jeugdcoördinator Anneke Soepboer, tel. 0511 - 422584, e-mail:
fam.soepboer@hotmail.com


foto links: de appelvink.